آدرس :  اصفهان - خيابان پروين - روبروي پارک کوهسار - نبش کوچه شهيد لب سنگي -ساختمان برنا 5 - آژانس هواپیمایی آراز گشت ایرانیان.

کد پستی  :  8199687573

تلفن : 32502623-031

نمابر  :  95019733-031

پست الکترونیکی : arazgasht24@yahoo.com