آدرس : خیابان شیخ صدوق شمالی جنب کوچه43(خرم)ساختمان عرفان طبقه همکف

کد پستی  :  8199687573

تلفن : 36641510-031

نمابر  :  95019733-031

پست الکترونیکی : arazgasht2020@gmail.com