آژانس آراز گشت ایرانیان در تاریخ 1395/04/01 فعالیت خود را در زمینه صنعت هواپیمایی آغاز نموده و هم اکنون ارایه دهنده خدمات زیر می باشد :

1- فروش بلیت ایرلان های داخلی و خارجی  . 
2- صدور گواهینامه بین المللی .

3- گارانتی پرواز زاگرس و تابان در مسیر اصفهان - مشهد - اصفهان .

4- صدور بیمه مسافرتی .

5-  در اختیار داشتن کادر مجرب جهت ارایه مطلوب خدمات .

6-مجری مستقیم تورارمنستان زمینی ازاصفهان